Tag "90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng"

Back to homepage
Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Ban Tuyên giáo Trung ương ‘cân lượng bao nhiêu’ mà đòi đi ‘khai hóa’?

Xuân Minh (VNTB) – “90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo: Tuyên giáo phải nhằm khai hóa văn minh cho dân tộc” – Đó là tựa bài viết của

Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Thủ tướng dốt đến vậy hay sao?

 Triệu Tử Long (VNTB) – Chuyện ngài Nguyễn Xuân Phúc ‘dốt văn’, đó không phải là ‘hành vi nói xấu lãnh đạo’, mà ở đây người viết chỉ ‘nói cho