Tag "Ban tuyên giáo Trung ương"

Back to homepage
Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Quyền sở hữu ‘măng-sét’ tờ báo?

Loan Thảo (VNTB) – Sự khác biệt giữa “tư nhân hóa” báo chí, và tư nhân tham gia làm báo, có lẽ nằm ở chỗ quyền sở hữu. Sở hữu

Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Định hướng tuyên truyền về vụ án Đồng Tâm

MK (VNTB) – Các cơ quan truyền thông đã được định hướng theo văn bản công tác báo chí tuần 34 của Ban Tuyên giáo Trung ương Chuyện rất quen

Tin mới VNTB Xã hội

VNTB – Ban Tuyên giáo trung ương phải chịu trách nhiệm trong vụ ca sỹ Duy Mạnh!

Trần Dzạ Dzũng (VNTB)  – Tài khoản facebook có ‘tích xanh’ của ca sĩ Duy Mạnh hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Có thể biện minh

Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Cần truy cứu trách nhiệm tham mưu của ban Tuyên giáo trung ương tại Đà Nẵng

Sông Hàn (VNTB) – Trong 2 tháng vừa qua, vai trò tham mưu về xử trí dịch bệnh Covid-19 của ban Tuyên giáo trung ương tại Đà Nẵng gần như

Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Ban Tuyên giáo trung ương: nhiều ban bệ để làm gì?

Hoài Nguyễn (VNTB) – Trưởng ban Tuyên giáo trung ương, xét về quyền uy cấp hàm, tương đương với bộ trưởng. Hiện có 7 cấp phó trưởng ban, tức tương