Tag "ĐCSVN"

Back to homepage
Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Để Đảng hấp dẫn hơn…

Nguyễn Huyền   (VNTB) – Muốn giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, có lẽ cần phải nhấn mạnh nhiều hơn đến việc “nâng cao sức hấp dẫn của

Tin mới VNTB

VNTB – Bàn luận về Điều 117, Bộ luật hình sự

Thới Bình   (VNTB) – Điều 117, Bộ luật hình sự chưa xác định đầy đủ khách thể trực tiếp của tội phạm?   Ông Trần Văn Hậu, giảng viên

Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Việt Nam đang có hai nhà nước trong một đất nước?

Cửu Long   (VNTB) – Do có hai chủ thể là Đảng và Nhà nước cùng thực hiện vai trò cầm quyền, nên trong nhiều năm qua đã diễn ra

Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Lý thuyết Nghị viện của thế giới vì sao lại khó áp dụng ở Việt Nam?

Hiền Lương (lược thuật) (VNTB) – Ở Việt Nam, ý chí tối cao  là Đảng chứ không phải là dân nên rất có lẽ khó vận dụng các mô hình

Dân Chủ Tin mới VNTB

VNTB – Có thể ‘tam quyền phân lập’ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Lâm Viên (VNTB) -Bàn luận về ‘tam quyền phân lập’ luôn là điều nhạy cảm vì được cho rằng đồng nghĩa với kêu gọi cạnh tranh đảng phái chính trị.

Dân Chủ Tin mới

VNTB – Đảng tự đặt mình ra ngoài vòng pháp luật?

Hà Nguyên (VNTB) – Nếu gọi là ‘trong vòng pháp luật’, thì đó là pháp luật gì trong hệ thống luật pháp Việt Nam? Hay là đó là kiểu của

VNTB

VNTB – Phí tiền của dân quá…

Hoài Nguyễn (VNTB) – Tốn tiền vì mục đích của việc xài tiền cho thấy với dân chúng là… vô bổ! Luật sư Hà Huy Sơn ý kiến nghe rất

Dân Chủ Tin mới VNTB

VNTB – Cần có luật về hoạt động của đảng chính trị

Hoài Nguyễn (VNTB) – Đảng Cộng sản Việt Nam đang hoạt động ngoài vòng pháp luật? Có thể nhận định như vậy, vì tại Điều 4.3 của Hiến pháp 2013,

Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Tồn vong do đặc tính tự thân của chính ĐCSVN (bài 24)*

Đan Tâm (VNTB) – Thước đo chính xác về ổn định quốc gia là sự hoạt động của hệ thống xã hội dân sự độc lập, song song với chính

Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Tồn vong do đặc tính tự thân của chính ĐCSVN (bài 22)*

Đan Tâm (VNTB) – Một tương lai bất định đang ở phía trước – ngay sau khi đại dịch Covid-19 chấm dứt. Bài 22: ĐCSVN tồn vong ra sao trong

Thế Giới Tin mới VNTB

VNTB – Thế giới toàn cầu hoá mới ảnh hưởng đến ĐCSVN ra sao? (bài 20)*

Đan Tâm  (VNTB) – Các nước văn minh đang lấy “Hệ sinh thái Internet và Trí tuệ Nhân tạo”mới” cho công việc và cuộc sống làm phương tiện để thực