Tag "Điện mặt trời"

Back to homepage
Kinh tế Tin mới VNTB

VNTB – ‘Điện – nước’ và điện mặt trời

Trần Tịnh Hiền (VNTB) – Trước đây Điện-Nước (Thuỷ Điện) và Điện Mặt Trời được xem là “năng lượng sạch” hay xanh, thân thiện với môi trường… Nhớ lại thời kỳ