Tag "góp ý văn kiện"

Back to homepage
Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Lạm bàn chuyện về quyền tư pháp

Cửu Long   (VNTB) – Bài viết này nhằm hưởng ứng kêu gọi về đóng góp ý kiến cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội đại biểu toàn

Dân Chủ Tin mới

VNTB – Đảng tự đặt mình ra ngoài vòng pháp luật?

Hà Nguyên (VNTB) – Nếu gọi là ‘trong vòng pháp luật’, thì đó là pháp luật gì trong hệ thống luật pháp Việt Nam? Hay là đó là kiểu của

VNTB

VNTB – Phí tiền của dân quá…

Hoài Nguyễn (VNTB) – Tốn tiền vì mục đích của việc xài tiền cho thấy với dân chúng là… vô bổ! Luật sư Hà Huy Sơn ý kiến nghe rất

Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng XIII: liệu có bị ở tù như ông Phạm Chí Dũng?

Loan Thảo (VNTB) – Trên đường đi cứu trợ đồng bào miền Trung, đọc tin trên điện thoại thấy trang web báo Chính phủ nói rằng “Lấy ý kiến nhân

Bùi Tín – Việc góp ý kiến cho văn kiện Đại hội XII

Chỉ còn hơn 6 tháng nữa là Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) họp Đại hội toàn quốc lần thứ XII (trong quý 1/2016). Bộ Chính trị đã cử ra