Thủ Tướng VN

VNTB – ‘Nhân sự tứ trụ của Đai hội 13’*

Hồng Quang   (VNTB) – Sử dụng mô hình cây quyết định để thiết lập nhân sự tứ trụ của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của... đọc thêm »

VNTB – Bác sĩ Lý: khi hồng hơn chuyên

Hồng Quang   (VNTB) – Sinh ra từ dối trá, ưa gieo rắc sợ hãi thì sẽ bị giết chết bởi hậu quả của dối trá. Những biện pháp nghiệp... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: