Tag "thẩm phán liêm chính"

Back to homepage
Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Thẩm phán liêm chính: giấc mơ hão huyền?

Hiền Lương (VNTB) – Gọi là hão huyền vì thẩm phán trong không ít trường hợp, cũng có thể phải bỏ tiền ra chạy, vì cơ chế bổ nhiệm, tái

Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Để thẩm phán liêm chính, thì Tòa án phải có quyền độc lập

Vân Khanh (VNTB) – Liêm chính ở đây còn được hiểu là không có các hành vi tham nhũng chính sách, chạy ghế, chạy quyền, và cả chạy… án (!?)