Tag "toà án độc lập"

Back to homepage
Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Để thẩm phán liêm chính, thì Tòa án phải có quyền độc lập

Vân Khanh (VNTB) – Liêm chính ở đây còn được hiểu là không có các hành vi tham nhũng chính sách, chạy ghế, chạy quyền, và cả chạy… án (!?)

Dân Chủ Tin mới VNTB

VNTB – Tòa án độc lập?

Nguyễn Nam (VNTB) – “Chỉ khi nào Tòa án thực sự độc lập và nhân danh Công Lý để tuyên án, chúng ta mới hy vọng có một bản án