Tag "triết học Việt Nam"

Back to homepage
Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Góp ý với ông Võ Văn Thưởng: Triết học nào tỏa sáng?

Tạ Dzu (VNTB) – Ông Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương của Cộng sản Việt Nam, Võ Văn Thưởng, trong đại hội thành lập Hội Triết học Việt Nam vào