Tag "Vân Khanh"

Back to homepage
Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Pháp lý hợp lý là gì?

Vân Khanh   (VNTB) – “Các thủ tục pháp lý được thực hiện trên cơ sở pháp lý hợp lý, tôn trọng đầy đủ pháp luật Việt Nam và thống

Dân Chủ Tin mới VNTB

VNTB – Ranh giới mong manh của phản biện

Vân Khanh   (VNTB) – Phản biện xã hội được xem là kênh thông tin quan trọng để các cấp lãnh đạo tiếp tục hoàn thiện đường lối, chính sách,

Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Điều chỉnh Luật Đất đai bằng… Nghị quyết?

Vân Khanh   (VNTB) – Nghị quyết của Quốc hội vừa thông qua chính thức luật hóa việc quân đội, công an sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết

Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Tiền lệ Nguyễn Đức Chung với ít nhất 2 tình tiết giảm nhẹ

Vân Khanh   (VNTB) – “Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải trong khung hình

VNTB

VNTB – “Nhà nước ta không tam quyền phân lập”

Vân Khanh   (VNTB) – “Nhà nước ta không tam quyền phân lập” là một câu nằm trong diễn văn khai mạc của ông Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị

Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Tiến vi bộ, thoái vi ban, cơ nhỡ lang thang thì về Quốc hội

Vân Khanh (VNTB) – Câu nói được lưu truyền về hoạn lộ ở Việt Nam: “Tiến vi bộ, thoái vi ban, cơ nhỡ lang thang thì về Quốc hội”.  

Dân Chủ Tin mới VNTB

VNTB – Tự do – gương mặt đẹp đẽ nhất…

Vân Khanh (VNTB) – Báo chí đang góp phần thúc đẩy quá trình dân chủ hóa xã hội. Đó là quá trình lấy đối thoại thay cho độc thoại, lấy

Dân Chủ Tin mới VNTB

VNTB – Chính quyền đô thị: mô hình tam quyền phân lập ở thế chế đơn nguyên?

Vân Khanh (VNTB) – Mô hình chính quyền đô thị tại TP.HCM sẽ không tổ chức Hội đồng nhân dân ở cấp quận và phường. Mục tiêu cao nhất của

Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Để thẩm phán liêm chính, thì Tòa án phải có quyền độc lập

Vân Khanh (VNTB) – Liêm chính ở đây còn được hiểu là không có các hành vi tham nhũng chính sách, chạy ghế, chạy quyền, và cả chạy… án (!?)

Tin mới VNTB

VNTB – Nên có tòa án Hiến pháp để xét xử những người đòi ‘cạnh tranh chính trị’

Vân Khanh (VNTB) – Có một thực tế là những ai viết bài cổ súy cho nền chính trị có sự cạnh tranh, thường bị nhà chức trách quy cho

Tin mới VNTB Xã hội

VNTB – Chính phủ Việt Nam đã chấp nhận tái lập Hội Hướng đạo Việt Nam?

Vân Khanh (VNTB) – Khá bất ngờ là thời gian gần đây ở Sài Gòn có một doanh nghiệp với các hoạt động được quảng bá tương tự như Hội