Category: Truyện cười thử Bảy

VNTB – Truyện cười: Đầu thừa đuôi thẹo

- 25.11.2023 1:41

Trần Thế Kỷ     1. VOA có bài : “Thấy gì từ nỗ lực của VN thúc giục Mỹ công nhận nền kinh tế ... Đọc thêm

VNTB – Truyện cười: Thằn lằn cụt đuôi

- 17.11.2023 11:59

Trần Thế Kỷ     1. Mấy người bạn trò chuyện : - Theo Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn ... Đọc thêm

VNTB – Truyện cười: Đổi trắng thay đen

- 11.11.2023 5:32

Trần Thế Kỷ    1. Mấy người bạn trò chuyện : - Bác Thủ Chính nói : “Thành công chống dịch Covid khẳng định tinh ... Đọc thêm

VNTB – Truyện cười: Đêm của bầy dơi

- 04.11.2023 2:30

Trần Thế Kỷ    1. Mấy người bạn trò chuyện : - Bộ Công an : Đổi tên “Căn cước công dân” không phát sinh ... Đọc thêm

VNTB- Truyện Cười Thứ Bảy:  Đá cá lăn dưa

- 21.10.2023 2:58

Trần Thế Kỷ   1.Hai người bạn trò chuyện: - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kêu gọi sự trung thực, lòng quả cảm của các ... Đọc thêm

VNTB – Truyện cười: Đạn lạc tên bay

- 07.10.2023 11:51

Trần Thế Kỷ   1. TT Biden lẩy Kiều ở Hà Nội:                                  Vinh hoa bõ lúc phong trần                                   Chữ tình ngày lại thêm ... Đọc thêm

VNTB – Truyện cười: Lời ru của sói

- 30.09.2023 5:19

Trần Thế Kỷ     1. Mấy người bạn trò chuyện: - Trong buổi tiếp đón Tổng Thống Joe Biden tại Phủ Chủ tịch, Tổng ... Đọc thêm

VNTB – Truyện cười: Sớm nở tối tàn

- 22.09.2023 8:04

Trần Thế Kỷ   1. Ngày 2/9/2023, Chủ tịch Võ Văn Thưởng đọc diễn văn, trong có câu : “Đảng, bác Hồ, nhân dân VN ... Đọc thêm

VNTB – Truyện cười: Càng đánh càng thua

- 16.09.2023 6:50

Trần Thế Kỷ     1. Hai người bạn trò chuyện : - Bài thơ Con Cóc vốn nổi tiếng vì độ ngu ngơ của ... Đọc thêm

VNTB – Truyện cười: Dốc núi cheo leo

- 15.07.2023 5:20

Trần Thế Kỷ     1. Mấy người bạn trò chuyện : - Ông Đặng Lê Nguyên Vũ có bình thường không ? - Theo ... Đọc thêm

VNTB – Truyện cười: Những kẻ nửa mùa

- 08.07.2023 9:16

Trần Thế Kỷ     1. Mấy người bạn trò chuyện : - Công an tỉnh Kiên Giang ra thông cáo báo chí về chiếc ... Đọc thêm