Lãi hơn 800 tỷ, EVN vẫn kêu… quá thấp

Lãi hơn 800 tỷ, EVN vẫn kêu… quá thấp

Overview

Bộ Công thương hôm nay (2/2) đã công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014 của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN).

Lội ngược dòng nhờ thu nhập có liên quan

Theo báo cáo, năm 2014, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 128,63 tỷ kWh, tỷ lệ tổn thất là 8,49% (thấp hơn 0,9% so với chỉ tiêu).
Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2014 là 198.003,52 tỷ đồng với giá thành sản xuất kinh doanh điện 2014 là 1.539,35 đồng/kWh.
Trong đó, tổng chi phí trong khâu phát điện 15.920,7 tỷ đồng, tổng chi phí khâu truyền tải điện là 10.520,39 tỷ đồng, tổng chi phí khâu phân phối bán lẻ điện là 33.657,25 tỷ đồng, tổng chi phí khâu phụ trợ – quản lý ngành là 905,18 tỷ đồng.
Trong khi đó, doanh thu bán điện năm 2014 là 197.128,89 tỷ đồng. Như vậy, nếu tính toán riêng khâu sản xuất kinh doanh điện thì EVN lỗ 874,63 tỷ đồng.
Tuy nhiên, nếu cộng thêm thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm này là 1.698,46 tỷ đồng thì tổng cộng lãi hoạt động sản xuất kinh doanh điện và các hoạt động liên quan đến điện cả năm 2014 của EVN là 823,83 tỷ đồng.
Nếu hạch toán chênh lệch tỷ giá, EVN vẫn lỗ nặng
Đánh giá về mức lợi nhuận này, ông Đinh Quang Tri – Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, nếu so với vốn điều lệ của EVN thì mức lãi này là quá thấp.
Ông Tri còn cho biết, con số trên là còn chưa hạch toán chi phí chênh lệch tỷ giá.
“Nếu đưa hết gần 5.000 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá thì lỗ. Nhưng EVN xin Chính phủ được trích dần do chưa tới hạn trả ngay vì đều là khoản nợ phải trả trong 10-15 năm. Đây là cơ chế riêng cho EVN do cơ chế giá điện do Chính phủ quyết định”, ông Tri nói.
Ông Tri cũng cho hay, ngoài ra, Bộ Tài chính cũng cho phép EVN chưa hạch toán một số khoản là hơn 4.000 tỷ đồng trong 2014. Và cộng chung lại vẫn có lãi hơn 800 tỷ đồng do có một số khoản lãi khác ngoài điện.
EVN lãi lớn từ hoạt động tài chính
Thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến điện của EVN là 1.698,46 tỷ đồng, trng đó đóng góp phần lớn là thu nhập từ hoạt động tài chính của công ty mẹ. Cụ thể:
Thu nhập từ tiền bán công suất phản kháng: 444,25 tỷ đồng.
Thu nhập từ hoạt động tài chính của công ty mẹ – EVN, Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia và các Tổng công ty điện lực: 1.153,21 tỷ đồng.
Thu nhập từ hoạt động đầu tư vào các công ty cổ phần (số liệu EVN báo cáo): 101 tỷ đồng

Theo báo cáo quyết toán 2014 của công ty mẹ EVN, lãi sau thuế khoảng 525 tỷ đồng. Sau khi trích ba là quỹ đầu tư phát triển 155 tỷ đồng và hai quỹ phúc lợi khen thưởng 180 tỷ đồng, số còn lại khoảng 173 tỷ đồng được nộp vào ngân sách.

Theo báo Giao Thông

Categories: Tin mới

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.