Search query: label/VNTB

Thư ngỏ gửi “người khuất mặt khuất mày”

Thư ngỏ gửi “người khuất mặt khuất mày”

- 19.11.2014 10:13

Lê Công ĐịnhHôm nay một vài bạn hữu gửi đến tôi đường dẫn bài viết công kích cá nhân tôi trên báo Nhân Dân. Tác ... Đọc thêm