Tinh Hoa - Elite

VNTB – Có giới tinh hoa ở Việt Nam không?

Tư Giang (VNTB) – Giới tinh hoa lệch lạc, sai lầm sẽ là vận mạt xã hội   Theo từ điển Cambridge: tinh hoa là giới giàu nhất, quyền lực... đọc thêm »