5 chữ tinh

VNTB – 5 chữ ‘tinh’ trong yêu cầu của công bộc

Mai Lan (VNTB) – Trước hết là “tinh thông” trong công việc, “tinh nhuệ” trong hành động, “tinh gọn” về bộ máy, “tinh túy” về chất cán bộ, “tinh ý”... đọc thêm »
Ngũ tinh

VNTB – Ngũ “tinh” của ” Hà Nội không vội được đâu”

Hoài Nguyễn (VNTB) – Cán bộ “tinh ý” đến mức “tinh nhuệ” nên họ hiểu cần “tinh gọn” ra sao để làm hài lòng bề trên; để bề trên gật... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: