Tag "an ninh lương thực"

Quay lại trang chủ
Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Lẫm lúa ở miền Tây

Trần Dzạ Dzũng (VNTB) – Lẫm lúa là cái thiếu lâu nay ở nhà nông miền Tây Nam bộ. Nếu có những lẫm lúa cho tử tế, thì có lẽ

Diễn Đàn Tin mới

VNTB – Hệ Thống Tồn Trữ Lúa Gạo

.FB Ba Kiem Mai   Tôi có ông anh họ bên ngoại (sinh 1947) được học bổng Hoa Kỳ, đậu master toán thống kê và xác suất, về nước làm