Tag "an ninh sinh học"

Back to homepage
Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Tại sao Việt Nam cần áp dụng Chiến lược Phòng thủ Sinh học?

Anh  Khoa  dịch     (VNTB) – Mặc dù đạt được thành công ban đầu, COVID-19 đã bộc lộ sự thiếu chuẩn bị của Việt Nam đối với các mối đe