Tag "An Thuyên"

Back to homepage
Thế Giới Tin mới VNTB

VNTB – Khi Tập Cận Bình hóa thành Đức Chúa trời

An Thuyên dịch   (VNTB) – Mười điều răn đã bị xóa khỏi gần như tất cả ra khỏi ba nhà thờ  và được thay thế bằng các quan điểm