Kỷ niệm

  Bs Nguyễn-Đan-Quế – Chủ tịch Cao Trào Nhân Bản   Đàn áp Đồng Tâm xẩy ra 9-1-2020 làm xôn xao trong ngoài nước. Nhiều người thấy Đồng Tâm rất giống... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: