Tag: ban chấp hành trung ương

VNTB – Quy định của Đảng là… tối thượng

- 28.04.2024 6:16

Cát Tường   (VNTB) - Xem ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã công khai thách thức quyền lập pháp, lập Hiến ... Đọc thêm

VNTB – Để đảng thiết thực hơn cho dân chủ

- 21.04.2024 3:42

Nguyễn Huyền   (VNTB) - Nhân sự khóa tương lai được ‘cơ cấu’ từ khóa đương nhiệm sẽ khiến người ta lại ‘chạy’ chức, quyền… ... Đọc thêm

VNTB – Ai chịu trách nhiệm về sự nhố nhăng ấy?

- 31.03.2021 2:05

Đông Đô   (VNTB) - “Tôi là tôi nói thật, chỉ có cái trò thối thì mới bày ra kiểu quốc hội khóa cũ bầu ... Đọc thêm

VNTB – Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN có quyền bổ nhiệm chủ tịch tỉnh?

- 05.09.2020 3:35

Hoài Nguyễn (VNTB) - Xét về luật pháp hiện hành thì việc bầu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thuộc thẩm quyền của Hội ... Đọc thêm