Hồ Duy Hải

Cải Cách Tư Pháp : Phải Bắt Đầu Từ Thẩm Phán

Nguyễn Ngọc Chu   (VNTB) – Thẩm phán phải là bậc trí nhân. Thẩm phán phải là kẻ sĩ. Thời nào có được thẩm phán như vậy thì quốc gia... đọc thêm »

VNTB – Khi niềm tin vào nền tư pháp đang vỡ vụn

Hiền Lương (VNTB) – Khi niềm tin vào nền tư pháp đang dần đổ sụp theo một hiệu ứng của những quân cờ domino, thì trách nhiệm lớn nhất ở... đọc thêm »