Tag: bằng đại học

VNTB – Thay đổi tư duy

- 24.08.2023 11:40

Diệp Chi (VNTB) - Bằng đại học có chắc chắn làm bạn trở nên hấp dẫn hơn trong thị trường việc làm Quan điểm được ... Đọc thêm

VNTB – Bằng đại học vô giá trị đến như vậy sao?

- 02.04.2023 12:08

Diệp Chi   (VNTB) - Có lẽ sinh viên tốt nghiệp đại học xong là thất nghiệp dài dài nên người ta nghĩ rằng bằng ... Đọc thêm