Tag: báo cáo Doing Business

VNTB – Chưa như kỳ vọng nhưng để không đến nỗi thất vọng…

- 04.01.2020 12:36

Hiền Vương (VNTB) - Phải nhanh chóng thay đổi hệ thống quản trị của mình, toàn diện hơn, minh bạch hơn... để có thể không ... Đọc thêm