Tag: bát nhã

VNTB – Thầy Nhất Hạnh viên tịch nhưng không được chết!

- 29.01.2022 8:00

Nguyễn Thị Sen   (VNTB) - Kiếp nạn lớn nhất của Thầy Nhất Hạnh có lẽ là đã đầu thai làm người Việt Nam. Thầy ... Đọc thêm

VNTB – Tại sao Thiền sư Thích Nhất Hạnh chọn về Việt Nam năm 2004? (*)

- 27.01.2022 6:06

Âu Dương Thệ   (VNTB) - Thiền sư Thích Nhất Hạnh về thăm VN vào đúng dịp sau khi Bộ Chính trị ra „Nghị quyết ... Đọc thêm

VNTB – Giáo hội này là của những ai?

- 24.01.2022 6:50

Bát Nhã - Làng Mai năm 2009 Ngay sau ngày phái đoàn của Đại sứ quán Mỹ đến làm việc về tình hình Bát Nhã ... Đọc thêm

VNTB – Đất nước tôi, đất nước của những xung đột bất tận

- 23.01.2022 2:43

  Nguyễn Nam   (VNTB) - Đối với người Việt, thiền sư Thích Nhất Hạnh lại cũng là một trong những tác nhân  gây chia ... Đọc thêm

VNTB – Câu chuyện ‘Thiền Am’: Lịch sử lặp lại

- 07.01.2022 5:17

GS. Nguyễn Văn Tuấn   (VNTB) - Số phận của Thiền Am cũng sẽ như số phận của các tăng thân Làng Mai ở Bát ... Đọc thêm