Tag: Bernd Lange

VNTB – EVFTA có đủ để cam kết nhân quyền?

- 19.05.2020 12:20

Ngọc Giàu   (VNTB) - EVFTA có thể bị tạm dừng lại  nếu Việt Nam vi phạm nhân quyền.   Hiệp định Thương mại Tự ... Đọc thêm

VNTB – Uy tín chánh trị của Thủ tướng bằng nhân quyền?

- 20.01.2020 7:33

Hạ Như   Nhân quyền phụ thuộc vào uy tín chính trị   “Tôi khẳng định chính sách nhất quán của chính phủ Việt Nam ... Đọc thêm

VNTB – VN chưa đạt bất kỳ tiêu chí nào để trở thành “nền kinh tế thị trường đầy đủ”

- 09.04.2015 5:00

VNTB: Để được EU công nhận là nền kinh tế thị trường đầy đủ, Việt Nam phải tuân thủ 5 tiêu chí: Phải hết sức minh ... Đọc thêm