VNTB – Biếm họa : Cô bé da nâu

Trần Thế Kỷ       đọc thêm »

VNTB – Biếm họa : Đầy tớ nhân dân

Trần Thế Kỷ   đọc thêm »

VNTB – Biếm hoạ: Tớ không thở được

Trần Thế Kỷ           đọc thêm »

VNTB – Biếm họa : Ký sinh trùng

Trần Thế Kỷ   đọc thêm »

VNTB – Biếm họa : Bóng ma Fidel

Trần Thế Kỷ   đọc thêm »

VNTB – Biếm họa: Voi và Panda

Trần Thế Kỷ     đọc thêm »

VNTB – Biếm họa : CNXH muôn năm

Trần Thế Kỷ       đọc thêm »
Côn đồ Biển Đông

VNTB – Biếm họa : Côn đồ Biển Đông

Trần Thế Kỷ đọc thêm »
đức vua vạn tuế

VNTB – Biếm họa : Đức vua vạn tuế

Trần Thế Kỷ       đọc thêm »

VNTB – Biếm họa : Huân chương hạng Bét

Trần Thế Kỷ đọc thêm »
Biếm họa : Thù và Bạn

VNTB – Biếm Hoạ Chủ Nhật: Thù và Bạn

Trần Thế Kỷ   đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: