Tag: Biệt động Sài Gòn

VNTB – Biệt động Sài Gòn: phải chăng đó là tổ chức khủng bố?

- 02.05.2020 12:16

Nguyễn Nam (VNTB) - “Sự mưu trí, gan dạ của nhóm biệt động khi tổ chức hoạt động ngay trong lòng địch với sự hóa ... Đọc thêm