Đại biểu quốc hội

VNTB – Chân Dung Anh Hùng – Đại Biểu Quốc Hội – (Bài 8)

Bài cuối. Lừa Từ Quảng Ngãi Đến Bình Thuận    Bình Thuận Minh Bạch   Bài 1: Từ truyền thông lề phải Bài 2: Đến sự thật của lịch sử Bài... đọc thêm »
đại biểu quốc hội

VNTB – Chân Dung Anh Hùng – Đại Biểu Quốc Hội – (Bài 7)

Bài 7: Kế hoạch lừa siêu hạng qua nghĩa tình quê hương Bình Thuận Minh Bạch   Bài 1: Từ truyền thông lề phải Bài 2: Đến sự thật của... đọc thêm »
Đại biểu Quốc hội

VNTB – Chân Dung Anh Hùng – Đại Biểu Quốc Hội – (Bài 6)

BÀI 6. Nghĩa Tình Quê Hương   Bình Thuận Minh Bạch   Bài 1: Từ truyền thông lề phải Bài 2: Đến sự thật của lịch sử BÀI 3. Truyền Thống Gia... đọc thêm »

VNTB – Anh hùng Lao động – Đại biểu Quốc hội – (bài 5)

BÀI 5. “Khí Chất Của Người Anh Hùng …”   Bình Thuận Minh Bạch   Bài 1: Từ truyền thông lề phải Bài 2: Đến sự thật của lịch sử BÀI... đọc thêm »
Đại biểu quốc hội

VNTB – Chân Dung Anh Hùng – Đại Biểu Quốc Hội – (Bài 4)

  Bài 4. Truyền thống gia đình: Cha, Mẹ   Bình Thuận Minh Bạch   Bài 1: Từ truyền thông lề phải Bài 2: Đến sự thật của lịch sử... đọc thêm »
Đại biểu quốc hội

VNTB – Chân Dung Anh Hùng – Đại Biểu Quốc Hội – Bài 3

BÀI 3. Truyền Thống Gia Đình: Ông Nội   Bình Thuận Minh Bạch   Bài 1: Từ truyền thông lề phải Bài 2: Đến sự thật của lịch sử (VNTB) –... đọc thêm »
Sân golf Phan thiết

VNTB – Chân Dung Anh Hùng – Đại Biểu Quốc Hội – Bài 2

Bình Thuận Minh Bạch Bài 2: Đến sự thật của lịch sử Bài 1: Từ truyền thông lề phải   (VNTB) – Tìm hiểu về một Anh Hùng Lao Động... đọc thêm »
đại biểu quốc hội

VNTB – Chân Dung Anh Hùng – Đại Biểu Quốc Hội – Bài 1

Bình Thuận Minh Bạch   Bài 1: Từ truyền thông lề phải   (VNTB) – Tìm hiểu về một Anh Hùng Lao Động – Đại Biểu Quốc Hội là trách... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: