VNTB – Ngọn lửa của Bồ tát Thích Quảng Đức và ngọn lửa ở Đồng Tâm

Loan Thảo (VNTB) – Khi ngọn lửa tự thiêu tắt hẳn, hòa thượng Thích Đức Nghiệp và đồng đạo lấy cờ Phật quấn thi hài Bồ tát Thích Quảng Đức.... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: