Tag: Bộ Thương mại Hoa Kỳ

VNTB – 62 dân biểu và 8 nghị sĩ Hoa Kỳ kêu gọi giữ Việt Nam trong danh sách kinh tế phi thị trường

- 10.07.2024 2:53

(VNTB) - Cho đến nay đã có 62 Dân Biểu và 8 Thượng Nghị Sĩ lên tiếng khuyến cáo Bộ Thương Mại tiếp tục giữ ... Đọc thêm

VNTB – Việt Nam không hội đủ điều kiện của một nền kinh tế thị trường

- 01.06.2024 3:37

(VNTB) - Một bộ máy cầm quyền thối nát không thể mang lại ấm no cho người dân và tôn trọng các hiệp định thương ... Đọc thêm

VNTB – Chưa thể trở thành nền kinh tế thị trường nếu vẫn còn CNXH

- 17.05.2024 5:28

Cảnh Chân   (VNTB) - Nhà nước Việt Nam xin được Hoa Kỳ công nhận là thị trường tự do, trong khi vẫn tự nhận ... Đọc thêm