Tag "bộ trưởng Trần Tuấn Anh"

Back to homepage
Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Vậy là phải cảm ơn hồ thủy điện à?

Út Sài Gòn (VNTB) – Cảm ơn hồ thủy điện là phải đạo, vì theo quan chức cao nhất của Bộ Công thương, nhờ có hồ thủy điện điều tiết