Hồ Thị Kim Thoa

VNTB – Bà Hồ Thị Kim Thoa đã biến mất

Nguyễn Nam (VNTB) – Tin tức trên báo chí về khởi tố và cho tại ngoại hậu tra với ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa. Tuy... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: