Tag "Bùi Minh Quốc"

Back to homepage
Diễn Đàn VNTB

(VNTB)-Tổ quốc và Tự do

Bùi Minh Quốc Vào một cuộc đấu tranh mới Để mở tung các cánh cửa sổ Mở tung các cửa bể Và tung ra hàng loạt hàng loạt Những con

VNTB

(VNTB)-Hai mươi năm “Bài thơ tháng Tám” của tôi

Có lẽ nào ? Có lẽ nào ? Lịch sử Lại như con thò lò trong ván bài quỉ dữ Máu Nhân Dân tuôn chảy đúc ngai vàng Bạo chúa

VNTB

(VNTB)-Tôi thấm thía và tôi tin (tiếp)

Bùi Minh Quốc Vào một cuộc đấu tranh mới Để mở tung các cánh cửa sổ Mở tung các cửa bể Và tung ra hàng loạt hàng loạt Những con