Tag "Các ly điều trị"

Quay lại trang chủ
Tin mới VNTB Xã hội

VNTB – Cách ly điều trị có nghĩa là gì?

Nguyễn Thị Huyền (VNTB) – ‘Cách ly điều trị’ có nghĩa là bệnh nhân đó được điều trị trong môi trường cách ly với môi trường chung của các phòng