Tag: cải cách ruộng đất

VNTB – Phong trào phá đình, chùa ở quê tôi

- 19.02.2024 2:32

Nguyễn Đình Ấm   (VNTB) - Sau cải cách ruộng đất quê tôi bước vào phong trào “bài trừ phong kiến” phá đình, chùa, miếu, ... Đọc thêm

VNTB – Người cộng sản ảo tưởng về xóa bỏ giai cấp (Phần 1)

- 08.05.2023 1:39

Quang Nguyên   (VNTB) - Mâu thuẫn giai cấp là một vấn đề tồn tại lâu đời trong lịch sử loài người và hiện giờ ... Đọc thêm

VNTB – Nông dân đau khổ trong Cải Cách Ruộng Đất 2.0 bên Tàu 

- 02.05.2023 12:47

TS Phạm Đinh Bá   (VNTB) - Chính sách nông nghiệp thực hiện trong những năm gần đây đang tàn phá các cộng đồng nông ... Đọc thêm

VNTB – Nhận kẻ thù làm ân nhân (*)

- 17.05.2021 3:19

Nguyễn Văn Tư   (VNTB) - Ông ta lúc nào cũng so sánh, đánh giá bất cứ thứ gì qua giá trị bằng tiền. Hình ... Đọc thêm