Tag "cam kết nhân quyền"

Quay lại trang chủ
Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Thương mại có luật lệ với Việt Nam tốt hơn là không luật lệ và không thương mại

Diễm Thi dịch    (VNTB) – Iuliu Winkler, Dân biểu người Rumani thuộc đảng cánh hữu Đảng Nhân dân châu Âu (EPP) trong các cuộc đàm phán thỏa thuận thương