Tag: căn bản của chính trị so sánh

VNTB – Căn bản của chính trị so sánh (bài 4)

- 15.08.2022 4:00

Ngọc Vân dịch   Kỳ 4: Liệu chúng ta có thể biến chính trị so sánh thành một ngành khoa học thực sự?   Chỉnh ... Đọc thêm

VNTB – Căn bản của chính trị so sánh (bài 3)

- 29.06.2022 3:51

Nguyên tác: The Essential of Comparative Politics, Patrick O'Neil Khánh An phỏng dịch Thật không may, lập luận quy nạp và diễn dịch, hay tìm ... Đọc thêm

VNTB – Căn bản của chính trị so sánh ( bài 2)

- 22.06.2022 4:28

Ngọc Vân chuyển dịch (1)   (VNTB) - Trong khoa học chính trị, chính trị so sánh là một phân ngành so sánh việc theo ... Đọc thêm

VNTB – Căn bản của chính trị so sánh (bài 1)

- 13.06.2022 5:09

Ngọc Vân (VNTB) - Chỉnh biên từ quyển Essentials of Comparative Politics của Patrick H. O’Neil, một giáo trình chính trị so sánh phổ biến ... Đọc thêm