Tag: cạnh tranh công bằng

VNTB – Lý nào cũng qua trừ lý lịch

- 21.04.2022 5:48

Hoài Nguyễn (VNTB) - Muốn được phụng sự quốc dân trong bộ máy hành chánh quản trị quốc gia, thường phải đáp ứng tiêu chuyển ... Đọc thêm

VNTB – Khó thể có Luật Hồi tỵ phiên bản xã hội chủ nghĩa

- 05.03.2021 4:58

Hoài Nguyễn   (VNTB) - Quy định của Đảng về việc luân chuyển bí thư các địa phương cũng là một cách áp dụng Luật ... Đọc thêm