Tag: Cao Đài

VNTB – Dưới áp lực ngoại giao chính quyền VN phải nới lỏng quyền tự do đi lại của tín đồ Cao Đài 1926

- 30.06.2022 10:06

Thục Đoan (VNTB) - Tín đồ Cao Đài chính truyền 1926 bị chính quyền VN đàn áp khốc liệt, nhiều người bị bắt giữ, lên ... Đọc thêm

VNTB – Thưa với Phố Bolsa TV: Sói đội lốt cừu có phải cừu?

- 20.06.2022 3:17

Dương Xuân Lương (VNTB) - Có phải là "huynh đệ?" Chủ Nhật, 12/6/2022, Bàn Trị Sự Hành Chánh Đạo (BTS HCĐ) của Thánh Thất Cao ... Đọc thêm

VNTB – Người Đạo Cao Đài phải dùng Sớ Cầu Đạo của Cao Đài Chính Truyền 1926

- 09.06.2022 10:25

Dương Xuân Lương (VNTB) - Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh là tổ chức giả danh đạo Cao Đài; những người ... Đọc thêm