Tag "cao kiều chung"

Back to homepage
Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Sao cứ mãi tham quyền cố vị?!

Khánh Hòa (ghi chép) (VNTB) – Ông Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944. Ngài Donald John Trump, sinh năm 1946. Ngài Joseph Robinette Biden, sinh năm 1942. Điểm chung là