Tag: chấn hưng văn hoá

VNTB – Tà thuyết về văn hóa

- 26.11.2023 3:09

Công Nghĩa Dậu   (VNTB) - Khi tà thuyết lưu hành, người ta dễ dàng truyền bá những ngụy biện, đổi trắng thay đen   ... Đọc thêm

VNTB – Nông thôn mới, gia đình văn hóa mới và… chấn hưng văn hóa

- 24.10.2023 12:27

Định Tường   (VNTB) - “Chấn hưng văn hóa” là yêu cầu được đưa ra của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.   Đầu tháng ... Đọc thêm

VNTB – Thảm hoạ văn hoá

- 20.09.2023 8:42

Phạm Đình Trọng (VNTB) - Từ ông bộ trưởng bộ Văn Hoá đến cả bộ máy làm văn hoá quốc gia đều hành xử và ... Đọc thêm

VNTB – Nịnh bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng

- 20.09.2023 8:21

Cát Tường (VNTB) - Đề nghị xử lý những tài khoản FB và một số trang mạng xã hội đã lợi dụng bối cảnh vụ cháy ... Đọc thêm

VNTB – Chấn hưng văn hoá: trước tiên hãy từ những quan chức đảng viên

- 14.09.2023 11:35

Hiền Vương (VNTB) - Ở một quốc gia tử tế trân trọng từng mạng sống con người, thì ngày này phải quốc tang. Ngày này ... Đọc thêm

VNTB – “Đề cương về văn hóa Việt Nam” sau 80 năm vẫn còn là “đề cương”?

- 02.03.2023 6:24

Ngọc Linh Lan    (VNTB) - Vì sao phải chấn hưng văn hóa dân tộc và làm thế nào để chấn hưng văn hóa dân tộc ... Đọc thêm