Tag: chạy chức-chạy quyền

VNTB – Để đảng thiết thực hơn cho dân chủ

- 21.04.2024 3:42

Nguyễn Huyền   (VNTB) - Nhân sự khóa tương lai được ‘cơ cấu’ từ khóa đương nhiệm sẽ khiến người ta lại ‘chạy’ chức, quyền… ... Đọc thêm

VNTB – “Có tiền mua chi cũng được”

- 29.03.2024 12:15

Thới Bình   (VNTB) - Quan chức nhúng chàm cũng là vì muốn “lấy vốn – thu lời” sau khi “chạy” chức, chạy quyền   ... Đọc thêm

VNTB – Chạy chức ( Bài 4)

- 24.11.2023 4:28

Phạm Đình Trọng   (VNTB) - Chỉ có quyền năng thần thánh của ban Tổ Chức trung ương mới có thể đưa được những  Vũ ... Đọc thêm

VNTB – Chạy chức ( Bài 3)

- 23.11.2023 4:31

Phạm Đình Trọng   (VNTB) - Trong quá khứ đã lộ ra những tên tuổi cơ hội chính trị trống rỗng năng lực và tồi ... Đọc thêm

VNTB – Chạy chức ( Bài 2)

- 22.11.2023 3:28

Phạm Đình Trọng   (VNTB) - Nghe nhắc đến tên, nhìn thấy bản mặt hạng quan chức đó, người dân chỉ thấy cái tầm thường, ... Đọc thêm

VNTB – Chạy chức ( Bài 1)

- 21.11.2023 5:47

Phạm Đình Trọng   (VNTB) - Hạng quan chức chỉ có con người hưởng thụ, không có con người trách nhiệm có mặt khắp các ... Đọc thêm

VNTB – Quy định 69 rung cây nhát khỉ

- 26.10.2022 12:45

Hoàng Lan Mộc Châu   (VNTB) - Chỉ có trả lại quyền lực chính trị cho nhân dân mới có thể giải quyết tận gốc ... Đọc thêm

VNTB – 17 tỷ đồng cho chức “vụ phó” một vụ quan hệ quốc tế….

- 15.01.2021 3:25

Sơn Trà (VNTB) - Ở Việt Nam có hẳn quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy ... Đọc thêm

VNTB – Biết ai đó tham nhũng, sao không tố cáo?

- 23.06.2020 1:20

Nguyễn Nam (VNTB) - Nếu đã biết người đó tham nhũng, thì trước tiên cần phải đi tố cáo, chứ sao lại giới thiệu hay ... Đọc thêm