Tag: chế độ độc tài

VNTB – Xin đừng trách Ngọc Trinh!

- 08.02.2024 5:13

Chánh Thành   (VNTB) - Ngọc Trinh đáng thương hơn đáng trách; nếu có trách, hãy trách chế độ độc tài cộng sản đã khiến ... Đọc thêm

VNTB – Chủ trương “ngồi chơi” để chống độc tài độc đảng toàn trị

- 29.01.2024 3:27

TS Phạm Đình Bá   (VNTB) - Hãy chung tay vào nhau, truyền tay nhận thức “ngồi chơi” như kiểu đại dịch, 1 sang 2, ... Đọc thêm

VNTB – Cảm ơn người Thượng

- 19.01.2024 3:46

Phạm Hồng Sơn   (VNTB) - Người Thượng đã không dùng những cách chữa trị ung thư vô hiệu của người Kinh...   Nhìn vào ... Đọc thêm

VNTB – Việt Nam sẽ tiếp tục đeo đuổi kinh tế thị trường định hướng XHCN?

- 13.01.2024 6:36

Tử Long   (VNTB) - Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là “cái đặc thù” của Việt Nam, phù hợp với ... Đọc thêm

VNTB – Tại sao Đảng che giấu nguyên nhân cơ bản của tham nhũng

- 06.12.2023 2:56

  Nguyễn Đình Cống   (VNTB) - Bản chất độc tài chưa đủ để tạo ra tham nhũng mà phải là độc tài của những ... Đọc thêm

VNTB – Cẩm nang duy trì quyền lực của nhà độc tài

- 03.05.2023 5:53

Hạo Nhiên   (VNTB)  - "Ưu tiên lợi ích cá nhân và lợi ích phe cánh trên lợi ích của đất nước."   Cuốn Cẩm ... Đọc thêm

VNTB – Tham nhũng trong các chế độ độc tài, đảng trị

- 30.04.2023 12:01

  Hạo Nhiên   (VNTB) - Việc có hay không tham nhũng không ảnh hưởng  trực tiếp đến sự đứng vững của một chế độ ... Đọc thêm

VNTB – Độc đảng cai trị không thể tạo nên một hệ thống chính trị trong sạch

- 20.04.2023 4:38

  Quang Nguyên   (VNTB) - Đảng cầm quyền có độc quyền về quyền lực và có thể đàn áp phe đối lập, bao gồm ... Đọc thêm

VNTB – “Nước ta là nước dân chủ.”

- 18.04.2023 5:47

  Hạo Nhiên   (VNTB) - "Nước ta là nước dân chủ... quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân.” - Hồ Chí Minh ... Đọc thêm

VNTB – Độc tài độc đảng có chăm sóc cho người già cần được chăm sóc không?

- 12.12.2022 12:05

TS Phạm Đình Bá   (VNTB) - So với Thái Lan và Indonesia, Việt Nam không chăm sóc những người già.   Báo Quân đội ... Đọc thêm

VNTB – Đi tìm ý nghĩa của đời sống trên quê hương bị hủy hoại bởi độc tài toàn trị

- 26.03.2022 5:13

TS  Phạm Đình Bá   (VNTB) - Chế độ độc tài toàn trị đã đang và sẽ hủy hoại và tàn phá mọi thứ trên ... Đọc thêm