Tag "Chiến Tranh văn hoá"

Back to homepage
Thế Giới Tin mới VNTB

VNTB – Tại sao nhiều người Trung Quốc phóng khoáng lại chuộng phái bảo thủ Mỹ?

Vũ Quốc Ngữ dịch (VNTB) – Điều đó ít liên quan đến chính sách đối ngoại hơn là chiến tranh văn hóa. Ian Johnson, The New York Times, ngày 18/11/2020 Trong