Tag "chính phủ việt nam"

Back to homepage
Dân Chủ Tin mới VNTB

VNTB – Phúc đáp Kháng thư của Liên Hiệp Quốc về nhà báo Phạm Chí Dũng

Phúc đáp kháng thư của Báo cáo viên đặc biệt về việc thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do ý kiến và biểu lộ; Tổ công tác về giam

Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Chê Tống thống Mỹ, khen nhà nước Việt Nam là sai?

Diễm My (VNTB) – Nếu một cái gì đó mà Tổng thống Mỹ làm trong mắt chúng ta hay những gì chính phủ Việt Nam làm mặc định là đúng

Tin mới

Ông Trịnh Vĩnh Bình đã thắng kiện?

Xem clip sau đây, thấy ông Trịnh Vĩnh Bình bước ra khỏi tòa án, mặt cười tươi, vui mừng, giơ hai tay như người chiến thắng. Có lẽ ông Trịnh