Tag "chính sách nông nghiệp"

Back to homepage
Đối Diện

Nguy cơ “tụt” lại phía sau Campuchia về nông nghiệp

Nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn Đặng Kim Sơn cho rằng, kinh tế đã có tín hiệu ổn định và bắt

Diễn Đàn

Ngành nông nghiệp: Khi “chính sách” đồng nghĩa với “trợ cấp” *

Thực tế phụ thuộc của người dân vào Nhà nước, xét từ gốc rễ, đó chính là lỗi của hệ thống chính sách, do tư duy quản trị quốc gia