Tag "chủ nghĩa Mác"

Back to homepage
Kinh tế Tin mới VNTB

VNTB – Mất cân bằng trong kinh tế toàn cầu: tại sao Mác vẫn chưa chết?

Đoàn Hưng Quốc   (VNTB) – Tư tưởng Mác phá sản. Chủ nghĩa Mác bị chôn vùi trong đám tro tàn lịch sử. Vậy mà Mác đang đội mồ sống