Tag: chủ nghĩa tư bản

VNTB – Vũ Bằng

- 21.10.2023 1:40

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến   (VNTB) – “Bất kể được huấn luyện tốt đến cỡ nào, họ đều ngả theo chế độ tư bản.”   ... Đọc thêm

VNTB – Người cộng sản ảo tưởng về xóa bỏ giai cấp (Phần 1)

- 08.05.2023 1:39

Quang Nguyên   (VNTB) - Mâu thuẫn giai cấp là một vấn đề tồn tại lâu đời trong lịch sử loài người và hiện giờ ... Đọc thêm

VNTB – Thiên hạ luận: Đảng cộng sản Việt Nam cũng sẽ làm được như nhà nước tư bản

- 18.05.2021 12:22

Mỹ Thuận   (VNTB) - Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, dường như cũng na ná như nước Mỹ và nhiều ... Đọc thêm

VNTB – Thiên hạ luận: Đã dạy gian dối, thì sao lại buộc học trò ‘học thật’?

- 12.05.2021 3:02

Thanh Bình   (VNTB) - Tôi biết mình đang huyễn hoặc học trò và cả chính mình   Quan điểm nổi tiếng trong nhiều thập ... Đọc thêm