Tag "chủ tịch thành phố"

Back to homepage
Tin mới VNTB Xã hội

VNTB – ‘Bầu’ chủ tịch thành phố Hà Nội: dân chủ đến thế là cùng!

Lynn Huỳnh (VNTB) – Râm ran chừng tuần lễ trước ngày công bố ‘đình chức’ chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, tin tức trên mạng nói rằng rất có

Tin mới VNTB Xã hội

VNTB – Hà Nội trong mắt ‘người viễn xứ’

Lynn Huỳnh (VNTB) – “Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu/ Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói tan theo mây chiều/ Hà Nội