Tag: chùa Thiền Tông Tân Diệu

VNTB – Tôn giáo lạ ở tỉnh Long An

- 10.06.2024 4:36

Hùng - Sơn   (VNTB) - Danh xưng là “Tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu” nhưng nơi đây lại dáng dấp của một tôn ... Đọc thêm